Resumen di e resultado di flex team di siman 28mei te cu 3 juni.

224 dia pasa , 12 di juni 2018 14:34
Seccion: incidente
foto di Resumen di e resultado di flex team di siman 28mei te cu 3 juni.
Boogaard Assurantiën - P'abo Ta Bon Segura!
foto di Resumen di e resultado di flex team di siman 28mei te cu 3 juni. foto di Resumen di e resultado di flex team di siman 28mei te cu 3 juni.
Smart Systems Aruba - Bishita nos page pa mas informacion

Overzicht Flex-Team week 2018-22, periode 28 mei t/m 3 juni 2018.

Gedurende afgelopen week werd weer landelijk gerichte surveillance gehouden.
Bij aantreffen van samenscholing ter hoogte bekende plaatsen zoals Manuelitos, Hotel Bacarat (gesloten), volkswoningen Noord, Madiki, volkswoningen Seroe Patrishi werd weer hardhandig aangepakt.
Lokaliteiten als Lekker, De Olde Molen en Cas Casuela, werden gecontroleerd en ervoor gezorgd dat na de sluitingstijd iedereen van daar zo snel mogelijk naar huis gaan.

Samenscholing te Eagle Beach:
Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren ter hoogte Eagle Beach stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank en luide muziek aan hadden werden aangesproken en verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd. De groepen blijven zondag avond tot laat in de avond met luide muziek daar rond hangen. Tot 23:00 uur wordt muziek op een lage volume getolereerd.

Samenscholing op de parkeerplaats van The Village.
Alle groepen dat gedurende de nachtelijke uren op de parkeerplaats van The Village stonden, en bezig waren met het nuttigen van alcoholhoudende drank werden aangesproken en van de plaats verwijderd. En degene van wie wij enige verdenking hadden werden gecontroleerd.
Gezamenlijke actie met Atraco Team te Brikstraat.
Op donderdag 1 juni 2018 werd een woning te Brikstraat door het personeel van de Atraco Team binnen getreden. Aldaar werden acht (8) illegale personen die op het eiland vertoefden aangetroffen. Zij werden ter zake LTU aangehouden en aan personeel IASA overgedragen.

Aanhouding van K., A., R. L. en A. ter hoogte van Reaumurstraat.
Op vrijdag 1 juni 2018, omstreeks 23:20 uur, dirigeerde de dienstdoende centralist van de sectie Centrale post, de surveillance eenheid van District 1 met spoed naar de T-kruising gevormd door Edisonstraat en Reaumurstraat voor een vecht partij die gaande is tussen twee groepen en dat een vuurwapen bij betrokken zou zijn. Kort hierna melde de centralist dat vier personen die betrokkenen waren bij de vechtpartij zich in een rode Ford Explorer bevinden en dat deze voertuig in de Daltonstraat bevind. Dat de persoon die de vuurwapen in zijn bezit heeft in die auto zich bevind. Wij verbalisanten gingen derwaarts. Porto-fonisch werd door gegeven dat de betrokken auto op dat moment in de oostelijke richting over de R. Fultonstraat bevond. Gekomen in R. Fultonstraat zagen wij inderdaad een rode Ford, Explorer in de oostelijke richting weg rijden. Gekomen dichter bij zagen wij dat in boven vermelde auto vier personen zich bevonden. In verband met de door gegeven omschrijving van de centralist gaven wij de auto, een stopteken. Het lukte ons de auto bij de T-kruising gevormd door R.Fultonstraat en Scopetstraat te stoppen.. Tijdens dat de rechter achter passagier uit de auto ging uit stappen hoorden wij iets op de grond vallen. Later bleek het een bruine onderdeel te zijn behorende aan de handvat van een vuistwapen. Ik, verbalisant scheen met mijn zaklantaarn in de voertuig en zag onder de rechter achter bank een zwarte voorwerp lijkende op een vuistvuurwapen.
In verband met boven gerelateerde werden de verdachten die later bleek op te zijn genaamd: R.L. geboren in Nederland , K. geboren in Nederland, A. geboren op Aruba en A. geboren op Aruba, door ons verbalisanten ter zake overtreding van artikel 1 van de wapenverordening en Artikel 3 vuurwapen verordening ter plaatse aangehouden.

Toezicht bij Rancho Villa Floralina.
Afgelopen weekeinde werd in de omgeving van Villa Floralina te Moko gesurveilleerd in verband met een Muziek Festival. Was druk bezocht.

Aanhouding A. ter zake van artikel 5-A L.W.V.
Op 3 juni 2018, omstreeks 04:55 uur, gedurende surveillance, bevonden wij, ons op de naamloze verharde weg leidende van Sabana liber naar Palm Beach. Ter hoogte van de Grand East Home & Hardware zagen wij, verbalisanten, een personenauto, van het merk Volkswagen, zilverkleurig dat slingerend over de rijbaan reed. In verband met deze gaf de surveillance, aan de bestuurder de auto een stopteken zoals bedoelt in artikel Art. 21 van de Landsverordening Wegverkeer. Het lukte ons, auto ter hoogte van My Fitness te Palm Beach te stopen. De bestuurder werd verzocht om uit de auto te stappen. Bij aanspreken van de bestuurder constateerden wij, dat de bestuurder van voornoemd motorvoertuig sterk onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde. Dit bleek ons, aan zijn waterige en met bloed doorlopende ogen, zijn onvaste stand van gang. Op tijd en plaats vermeld, vorderde ik, verbalisant de bestuurder om op de alco sensor te blazen. Naar aanleiding van de adem analyse bleek dat het adem alcoholgehalte hoger was dan 220 microgram per liter uitgeademde lucht, namelijk 951 ug/L. Hierdoor had de bestuurder in strijd gehandeld met artikel 5 van de Landsverordening Wegverkeer. In verband met boven gerelateerde bevindingen werd de verdachte die op gaf te zijn genaamd A., geboren op Aruba, omstreeks 05:00 uur, ter plaatse als verdacht van overtreding van artikel 5 Lid 2 van het Landsverordening wegverkeer, aangehouden. De verdachte A. werd onverwijld op de reden van zijn aanhouding en op zijn rechten gewezen, zoals vermeld in Hoofdstuk 1 artikel 1.5 sub 3 onder b van de Staatsregeling van Aruba. De verdachte werd zonder uitstel met de transportwagen overgebracht naar de politiewacht te Shaba. Gekomen aan de politie wacht Shaba werd de verdachte voor de hulpofficier van justitie, geleid en op wiens last de verdachte A. om 05:30 uur werd heengezonden. De man A. werd door de hovj een rijverbod van 8 uren opgelegd.Spotcheck controles:
Hier werden verschillende auto’s gecontroleerd en kleine hoeveelheden marihuana, zakjes cocaïne, enkele cocaïne steentjes, scharen, messen, marihuana malers werden aangetroffen en inbeslaggenomen.
Weekoverzicht: Week 2018-22, periode 28 mei t/m 3 juni 2018.
Totaal 140 controles verricht.
Afgelopen week waren er totaal vijf ( 5 ) aanhoudingen.
Vier (4) ter zake vuurwapen en wapen verordening
Een ( 1 ) ter zake rijdend onder invloed.

ORGINAL SWAT
New! Wendys Maple Bacon Chicken - Limited time only!
ORGINAL SWAT