CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
9
7
5
13
2
2
09 Dec
10 Dec
11 Dec
12 Dec
13 Dec
14 Dec
15 Dec
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
2
6
3
7
9
9
11
11
6
12
14
3
3
7
2
7
6
11
4
6
4
11
8
4
9
7
5
13
2
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
DIA (entre luna di Nov 2017 pa Dec 2017)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
335
319
303
287
271
255
239
223
207
191
175
160
144
128
112
96
80
64
48
32
16
168
251
285
261
273
335
270
283
193
300
327
143
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
LUNA (entre aña 2017 y 2016)