CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
5
4
13
3
7
1
18 Aug
19 Aug
20 Aug
21 Aug
22 Aug
23 Aug
24 Aug
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
6
7
3
9
16
7
11
11
8
3
10
8
3
5
8
5
6
15
10
8
4
6
4
9
5
4
13
3
7
1
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DIA (entre luna di Jul 2017 pa Aug 2017)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
336
320
304
288
272
256
240
224
208
192
176
160
144
128
112
96
80
64
48
32
16
90
278
258
245
299
251
285
262
273
336
270
221
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
LUNA (entre aña 2017 y 2016)