CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6
9
12
5
7
4
4
20 Jun
21 Jun
22 Jun
23 Jun
24 Jun
25 Jun
26 Jun
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
13
10
8
4
7
8
11
11
6
7
7
7
10
7
9
6
10
8
9
6
12
8
13
6
9
12
5
7
4
4
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
DIA (entre luna di May 2017 pa Jun 2017)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
345
329
312
296
279
263
246
230
214
197
181
164
148
131
115
99
82
66
49
33
16
43
280
345
278
258
245
299
251
285
263
274
289
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
LUNA (entre aña 2017 y 2016)