CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
4
2
8
7
5
8
22 Apr
23 Apr
24 Apr
25 Apr
26 Apr
27 Apr
28 Apr
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
16
8
5
4
3
6
6
9
6
6
6
12
10
13
3
3
11
4
7
6
5
7
6
3
4
2
8
7
5
8
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DIA (entre luna di Mar 2017 pa Apr 2017)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
345
329
312
296
279
263
246
230
214
197
181
164
148
131
115
99
82
66
49
33
16
38
252
229
280
345
278
258
245
299
251
285
245
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
LUNA (entre aña 2017 y 2016)