CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
10
6
7
4
6
1
16 Jun
17 Jun
18 Jun
19 Jun
20 Jun
21 Jun
22 Jun
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13
6
7
9
8
3
7
6
10
7
9
13
7
13
6
5
8
6
10
9
8
13
2
9
9
10
6
7
4
6
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DIA (entre luna di May 2018 pa Jun 2018)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
374
356
338
321
303
285
267
249
232
214
196
178
160
142
125
107
89
71
53
36
18
97
283
193
300
327
257
340
361
374
329
333
229
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
LUNA (entre aña 2018 y 2017)