CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
12
6
5
11
4
2
08 Aug
09 Aug
10 Aug
11 Aug
12 Aug
13 Aug
14 Aug
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
6
1
1
4
3
2
5
9
7
6
11
5
9
9
4
9
3
2
8
5
6
1
3
7
12
6
5
11
4
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
DIA (entre luna di Jul 2018 pa Aug 2018)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
374
356
338
321
303
285
267
249
232
214
196
178
160
142
125
107
89
71
53
36
18
110
300
327
257
340
361
374
329
333
307
236
105
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
LUNA (entre aña 2018 y 2017)