CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
13
8
9
14
8
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
22 Oct
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
6
15
7
7
8
12
9
24
4
14
3
3
7
8
4
13
7
9
3
14
5
9
2
9
9
13
8
9
14
8
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DIA (entre luna di Sep 2018 pa Oct 2018)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
389
370
352
333
315
296
278
259
241
222
204
185
167
148
130
111
93
74
56
37
19
101
257
340
361
373
329
333
307
236
264
389
267
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
LUNA (entre aña 2018 y 2017)