CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
8
5
8
5
10
3
12 Oct
13 Oct
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
6
3
3
7
6
6
6
4
6
6
6
7
4
6
6
3
5
16
4
6
10
8
8
5
8
5
10
3
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DIA (entre luna di Sep 2017 pa Oct 2017)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
335
319
303
287
271
255
239
223
207
191
175
160
144
128
112
96
80
64
48
32
16
119
245
299
251
285
261
273
335
270
283
193
168
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
LUNA (entre aña 2017 y 2016)