CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
7
3
16
10
10
3
17 Jan
18 Jan
19 Jan
20 Jan
21 Jan
22 Jan
23 Jan
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
4
7
7
1
6
10
8
5
9
5
4
10
6
10
9
3
8
9
10
7
15
8
9
3
7
3
16
10
10
3
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DIA (entre luna di Dec 2016 pa Jan 2017)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
345
329
312
296
279
263
246
230
214
197
181
164
148
131
115
99
82
66
49
33
16
48
224
226
237
253
229
280
345
278
258
247
213
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
LUNA (entre aña 2017 y 2015)