CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 7 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
4
13
5
4
6
5
17 Aug
18 Aug
19 Aug
20 Aug
21 Aug
22 Aug
23 Aug
DIA

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 30 DIA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
8
4
2
3
7
4
4
2
1
7
5
6
6
5
3
2
4
2
4
3
3
4
8
4
4
13
5
4
6
5
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DIA (entre luna di Jul 2019 pa Aug 2019)

CANTIDAD DI INCIDENTE DEN E ULTIMO 12 LUNA

C
A
N
T
I
D
A
D
D
I
I
N
C
I
D
E
N
T
E
463
441
419
397
375
353
331
309
287
265
243
220
198
176
154
132
110
88
66
44
22
111
370
343
369
316
345
463
353
388
335
279
170
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
LUNA (entre aña 2019 y 2018)