35 ongedocumenteerden nabij Aruba aangehouden

35 ongedocumenteerden nabij Aruba aangehouden
Zondagnacht heeft het RCC een verdacht vaartuig ten zuiden van Aruba op de radar
gedetecteerd. Het RCC heeft daarop direct een Metal Shark uitgestuurd om het vaartuig te
controleren. Het vaartuig bleek een yola type boot te zijn met 35 ongedocumenteerden aan
boord. Alle 34 mannen en 1 vrouw afkomstig uit Venezuela, zijn door het Metal Shark team

aangehouden en aan de Warda nos Costa overgedragen.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *