Minister Geoffrey Wever ta duna speech tocante Aruba Fair Trade Authority na evento di Rotary Club Aruba

 

Recientemente Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a wordo invita door di Rotary Club Aruba pa duna un speech riba locual implementacion di Aruba Fair Trade Authority lo nifica den practica pa Aruba. Conocemento di autoridad independiente di competencia (mededingingsautoriteit) bou di e pueblo di Aruba ta esencial.

 

Minister Geoffrey Wever ta indica cu Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria a haci den transcurso di añanan hopi trabou den cuadro di preparacion pa implementacion di e Aruba Fair Trade Authority (AFTA). Den 2012, Minister di Asuntonan Economico, Asunto Social y Cultura, a pidi SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) pa haci un investigacion na competencia (mededinging) na Aruba y duna contesta na e pregunta na cua manera supervision di competencia (mededingingstoezicht) efectivo por haya forma na Aruba. Na 2013 SEO Economisch Onderzoek a prepara e rapport “Op weg naar effectieve mededinging op Aruba” cu e resultado di e investigacion y nan recomendacionnan. Na momento di e investigacion a focus riba e structura di e mercado di Aruba y riba e economia di Aruba y e contexto administrativo y huridico. E experiencia cu e supervision di competencia den otro paisnan, specialmente paisnan den region Caribense (Barbados y Jamaica) tambe a forma parti di e investigacion. E concurencia den tres mercado/sector cu ta di importancia na Aruba a wordo analisa: (1) ‘groot- en detailhandel’ den producto alimenticio (minimarkten, supermarkten, wholesalers y groceries); (2) e mercado pa productonan bancario; y (3) e ruta di transporte maritimo di containers entre Aruba, Corsou, Boneiro y Miami.

 

E investigacion a encontra formacion di cartel (cartel deal) entre algun supermarkets. Tabatin concentracion halto den e mercado pa productonan bancario. E rentespread, cual ta e diferencia entre interes paga y interes ricibi, na Aruba – un indicador importante di eficiencia social di e mercado di productonan bancario – tabata un di e mas haltonan den e region Caribense. E ruta ABC desde Miami tabata e servicio di liña mas importante conecta cu Aruba den e mercado di transporte maritimo pa containers. Riba e ruta ey tabatin un mercado concentra, na cual e shipping company di mas grandi tabata embarca mas di mita di e containers desde Miami.

 

Na e momento di e investigacion, e investigadornan a haci tambe banda di e investigacion di concurencia den e tres mercadonan, un estimacion di e posibel beneficionan di e maneho di competencia (mededingingsbeleid) pa Aruba. Estudionan internacional a demostra cu e beneficionan di e maneho di competencia ta sobrepasa e gastonan y cu e beneficionan aki ta den gran parti na favor di e consumidor. E estudionan aki ta haci un estimacion di e crecemento di prosperidad (den termino di e Producto Interno Bruto (GDP)) cual ta wordo atribui na e maneho di competencia. Un traduccion di e estimacionnan aki na e economia di Aruba ta resulta den un prosperidad structural mas halto na Aruba (mas halto cu GDP) di entre Afl. 5 te 96 miyon pa aña.

 

E maneho di competencia ta dirigi na controla y stimula concurencia efectivo. Concurencia efectivo ta resulta den producto y servicio di miho calidad na prijsnan cu ta den liña cu e mercado y ta resulta den eficiencia. Supervision di competencia ta preveni cu empresanan ta actua inhustamente (unfair) encuanto nan concurencia y nan usuarionan. Ta tarea di gobierno pa protehe e consumidor contra inhusticia den mercado, pa stipula reglanan di concurencia na cual comerciantenan y empresanan mester adheri nan mes, y pa mantene e reglanan aki pa medio di supervision di competencia efectivo. E reglanan di concurencia ta wordo stipula den e ordenansa nacional encuanto competencia. SEO a recomenda pa encarga e autoridad independiente di competencia cu supervision di e derechonan di cosumidornan na Aruba tambe.

 

E ordenansa nacional encuanto competencia ta basa por lo general riba cuater pilar: (1) prohibicion di abuso di posicion dominante economico; (2) prohibicion di cartel ta prohibi acuerdonan di restriccion di competencia entre e empresanan; (3) supervision di concentracion cu ta dirigi riba prevencion di fusionnan (mergers) cu ta elimina concurencia; (4) un rol di ‘advocacy’ (promocion) di e autoridad independiente di competencia, unda e autoridad independiente di competencia ta duna di manera independiente conseho pidi of no pidi riba e efectonan riba e competencia di maneho existente of maneho aspira di gobierno.

 

Finalmente, e mededingingsautoriteit tin como tarea tambe e parti di informa e pueblo y e comunidad empresarial, no solamente riba su mesun tareanan, pero tambe riba e derechonan y debernan di consumidornan y empresanan cu tin di haber cu concurencia riba Aruba.

 

Minister Geoffrey Wever: “Manera pueblo di Aruba por a sigui den diferente medio di comunicacion, e proposicion pa Aruba Fair Trade Authority ta forma parti di e reformanan economico di e Landspakket pa cual tin un proyecto pa implementacion di Aruba Fair Trade Authority. Informacion riba locual Aruba Fair Trade Authority ta bai nifica den practica pa Aruba ta importante”.

 

 

Minister Geoffrey Wever geeft speech over Aruba Fair Trade Authority aan Rotary Club of Aruba

Recentelijk was de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, door de Rotary Club of Aruba uitgenodigd om een speech te geven over wat de Aruba Fair Trade Authority in de praktijk voor Aruba zal betekenen. Kennis over de mededingingsautoriteit onder de Arubaanse bevolking is essentieel.

Minister Geoffrey Wever geeft aan dat de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie in de loop der jaren veel voorbereidend werk heeft verricht voor de implementatie van de Aruba Fair Trade Authority (AFTA). In 2012 heeft het Ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur opdracht gegeven aan SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) onderzoek te doen naar mededinging op Aruba en een antwoord te geven op de vraag op welke wijze effectief mededingingstoezicht vorm kan worden gegeven. Het SEO Economisch Onderzoek heeft in 2013 een rapport uitgebracht “Op weg naar effectieve mededinging op Aruba” met hun bevindingen en advies. Het onderzoek heeft zich indertijd gericht op de Arubaanse marktstructuren en de Arubaanse economie en de bestuurlijke en juridische context. De ervaringen met mededingingstoezicht in andere landen, in het bijzonder in de Caribische regio (Barbados en Jamaica) waren meegenomen in het onderzoek. De concurrentie in een drietal markten/sectoren die van belang zijn op Aruba werd geanalyseerd: 1) de groot- en detailhandel in levensmiddelen (minimarkten, supermarkten, wholesalers en groceries); 2) de markten voor bancaire producten; en 3) de gecontainiseerde lijnscheepvaart route tussen Aruba, Curaçao, Bonaire en Miami.

Het onderzoek is indertijd gestuit op een kartelafspraak (cartel deal) tussen een aantal supermarkten. Een andere verstoring werd veroorzaakt door de maximumprijzen voor een selecte groep van producten. In de markt voor bancaire producten was er sprake van een hoge mate van concentratie die vanuit mededingingsrechtelijk perspectief zorgwekkend is. De rentespread op Aruba (het verschil tussen betaalde en ontvangen rente) – een belangrijke indicator voor de maatschappelijke efficiëntie van de markt voor bancaire producten – behoorde tot de hoogste in het Caribisch gebied. In de markt voor het zeetransport voor containers was de ABC-route vanuit Miami de belangrijkste lijndienst die Aruba aandoet. Op die route was er sprake van een geconcentreerde markt, waarbij de grootste rederij (shipping company) meer dan de helft van containers vanuit Miami verscheepte.

De onderzoekers hebben indertijd, naast het onderzoek naar de concurrentie in de drie markten, op basis van kengetallen een schatting gemaakt van de potentiële baten van mededingingsbeleid voor Aruba. Internationale studies tonen aan dat de baten van mededingingsbeleid de kosten overstijgen, en dat deze baten in belangrijke mate aan consumenten toekomen. Deze studies maken een schatting van de welvaartsgroei (in termen van Bruto Binnenlands Product (BBP)) die is toe te schrijven aan het mededingingsbeleid. Een vertaling van deze schattingen naar de Arubaanse economie resulteert in een structureel hogere welvaart op Aruba (hoger BBP) van tussen Afl. 5 tot 96 miljoen per jaar.

Mededingingsbeleid is gericht op het bewaken en bevorderen van effectieve concurrentie en effectieve concurrentie leidt tot kwalitatief goede producten en diensten tegen marktconforme prijzen en tot efficiëntie. Mededingingstoezicht voorkomt dat bedrijven zich unfair gedragen ten opzichte van hun concurrenten en hun afnemers. Het is de taak van de overheid om de consument tegen spelbederf te beschermen, om ‘spelregels’ voor concurrentie vast te leggen waaraan ondernemers en bedrijven zich moeten houden, en om die spelregels te handhaven door middel van effectief mededingingstoezicht. De spelregels voor de concurrentie worden vastgelegd in een mededingingswet. SEO heeft dan ook  geadviseerd om de mededingingsautoriteit tevens ook toezicht te gaan laten houden op consumentenrechten op Aruba.

Mededingswetgeving rust over het algemeen op vier pijlers: 1) verbod op misbruik van een economische machtspositie; 2) het kartelverbod verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen de gedragingen van ondermeningen; 3) concentratietoezicht dat is gericht op het voorkomen van fusies die de concurrentie uitschakelen; 4) een ‘advocacy’ rol van de mededingingsautoriteit, waarbij de mededingingsautoriteit gevraagd en ongevraagd adviseert over de effecten op de mededinging van bestaand en voorgenomen overheidsbeleid.

Ten slotte heeft de mededingingsautoriteit ook een taak bij het voorlichten en informeren van de bevolking en de business community,niet alleen over haar eigen taken, maar ook over de rechten en plichten van consumenten en bedrijven die met concurrentie op het eiland Aruba te maken hebben. De Arubaanse mededingingsregels, zoals opgenomen in de Mededingingsverordening, bevatten zowel (i) materieel mededingingsrecht (verboden en/of verplichtingen voor marktspelers) als (ii) formele aspecten zoals de structuur van de organisatie en haar taken en bevoegdheden, de wijze van handhaven (toezicht en onderzoek) en rechtsbescherming (hoor en wederhoor, bezwaar, beroep en hoger beroep).

Minister Geoffrey Wever: “Zoals de Arubaanse gemeenschap heeft kunnen volgen in de media, maakt het voorstel voor de Aruba Fair Trade Authority deel uit van de economische hervormingen van het Landspakket waarvoor een project voor implementatie van de Aruba Fair Trade Authority is opgesteld. Informatie over wat de Aruba Fair Trade Authority in de praktijk voor Aruba zal betekenen is belangrijk”.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.