Preventief fouilleren Carnaval Oranjestad

Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba (KPA) informeren hierbij dat de Politie gedurende de grote Carnavalsactiviteiten in Oranjestad preventief zal fouilleren op het bezit van verdovende middelen. 

De bevel van de officier van justitie tot preventief fouilleren beslaat de volgende activiteit en het volgende gebied:  

‘Boat fest Balashi’ op 12 januari 2020 van 10.00 uur tot 21:00 uur 

in het gebied op en binnen de denkbeeldige lijn die wordt gevormd door: – L.G. Smith Boulevard; – Beatrixstraat; – Pierre Corneillestraat; – Longfellowstraat; – Vondellaan; – Rumbastraat; – Stadionweg; – Hoofdverkeersweg Camacuri

In het kader van de preventieve fouilleeractie naar verdovende middelen heeft het KPA de bevoegdheid personen staande te houden en aan de kleding te onderzoeken, ook in gevallen waarbij nog geen sprake is van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *