Sra. Brenda Mardenborough a gradua di Facultad di Ley na Universidad di Aruba

ORANJESTAD – Recientemente a gradua di e Facultad di Ley na Universidad di Aruba Sra. Brenda Mailen Mardenborough.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Re-Integratie op Aruba; Mogelijkheid of verplichting. Onderzoek naar re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in Aruba.”

E comision di examen a consisti di e siguiente miembronan:

mr. dr. C.J.M. Bollen

mr. dr. J. Israël

mr. D. Kock

Universidad di Aruba ta felicita Sra. Mardenborough cu su logro. 

Recentelijk is mevrouw Brenda Mailen Mardenborough,

afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba.

Zij verdedigde haar scriptie met als onderwerp:

“Re-Integratie op Aruba; Mogelijkheid of verplichting. Onderzoek naar re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in Aruba.”

De examencommissie bestond uit de leden:

mr. dr. C.J.M. Bollen

mr. dr. J. Israël

mr. D. Kock

De Universiteit van Aruba feliciteert mevr. Mardenborough van harte met het behaalde resultaat.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *