MEP DEELT DE MENING VAN HET CDA NIET OVER HET ONDERWERP VAN JUSTITIE

We hebben nota genomen van de motie van dhr van Dam in welke motie hij bij de Nederlandse regering aandringt om Justitie een Koninkrijksaangelegenheid te maken. De MEP-fractie deelt deze mening niet en zal niet instemmen dat deze kwestie een agendapunt wordt op het IPKO. REDENEN ACHTER DE NEDERLANDSE MOTIE ( CDA) Dhr van Dam is de mening toegedaan, dat gezien de grootte van de eilanden, de kleine gemeenschappen en verschillende corruptiezaken, justitie niet goed kan functioneren. Daarom pleit hij ervoor dat Justitie een Koninkrijksaangelegenheid wordt. POSITIE VAN DE MEP-FRACTIE Het Statuut spreekt duidelijke taal over de taken van het Koninkrijk. Aruba is een autonoom land en Justitie is een taak van land Aruba. We delen de mening van het CDA niet en vinden hun argumenten ongegrond. We vinden het op z’n zachtst uitgedrukt opmerkelijk, dat op verschillende momenten, waarop justitiële bijstand aan Nederland is gevraagd, om de justitiële keten te helpen bij bepaalde taken, dit werd geweigerd, maar nu wil men wel Justitie een Koninkrijksaangelegenheid maken. TOT SLOT We zullen hierover vergaderen in de vaste commissie van Justitie en Koninkrijksaangelegenheden en hopen dat het Parlement unaniem achter deze positie zal staan, zodat dit punt niet eens een agendapunt zal worden op het IPKO.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *