Doctoren en specialisten voor het gerecht

Doctoren en specialisten voor het gerecht
Het is tijd dat we de artsen en specialisten inclusief de vele experts allemaal voor de medische tuchtraad en het gerecht gaan dagen wegens het verbreken van de Eed van Hippocrates!
Lees waar deze zogenaamde “medici” op gezworen hebben.Men praat over de: -Declaration of Geneva -General Medical Council -Nederlandse artseneed Eed van Hippocrates
Declaration of Geneva (World Medical Association 1948)’At the time of being admitted as a member of the medical profession:I solemny pledge myself to consecrate my life to the service of humanity;I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due;I will practice my profession with conscience and dignity; The health of my patient will be my first consideration;I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient has died;I will maintain by all the means in my power, the honour and the noble traditions of the medical profession;My colleagues will be my sisters and brothers;I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, or social standing to intervene between my duty and my patient;I will maintain the utmost respect for human life from its beginning; even under threat,I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity;I make these promises solemnly, freely, and upon my honour.
The duties of a doctor registered with the General Medical Council (1995)Patients must be able to trust doctors with their lives and well-being. To justify that trust, we as a profession have a duty to maintain a good standard of practice and care and to show respect for human life. In particular as a doctor you must:-Make the care of your patient your first concern-Treat every patient politely and considerately-Respect patients dignity and privacy-Listen to patients and respect their views-Give patients information in a way they can understand-Respect the rights of patients to be fully involved in decisions about their care-Keep your professional knowledge and skills up to date-Recognise the limits of your professional competence-Be honest and trustworthy-Respect and protect confidential information-Make sure that your personal beliefs do not prejudice your patients care-Act quickly to protect patients from risk if you have good reason to believe that you or a colleague may not be fit to practise-Avoid abusing your position as a doctor and-Work with colleagues in the ways that best serve patients interests.In all these matters you must never discriminate unfairly against your patients or colleagues. And you must always be prepared to justify your actions to them.
Nederlandse artseneed (2003) Eed van Hippocrates-Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. -Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.-Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. -Ik zal aan de patiënt geen schade doen.-Ik luister en zal hem goed inlichten. -Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.-Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. -Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.-Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. -Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.-Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.-Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.Dat beloof ik.ofZo waarlijk helpe mij God∗ almachtig.
Uit deze 3 verklaringen waar alle medici op gezworen hebben blijkt dat er nauwelijks medici zijn die patiënten beschermen en dat er niet met eer en geweten wordt gehandeld in deze Corona / COVID-19 tijden.
Doch in Duitsland heeft de huisartsenvereniging op 15 mei een verklaring afgelegd dat zij NIET mee doen aan deze griepvirus misbruik en NIET achter deze oplichting staan! Zij beroepen zich op de bovengenoemde Eed van Hippocrates.
Als we goed de eed lezen zien we dat de huidige medische wereld zich niet aan de geloften houdt op verschillende punten. Het is misschien eens goed om de medische wereld (ook de lokale) voor de medische tuchtraad, en later voor de rechter, te laten verantwoorden. Hun oplichting en verbreken van de eed is in vele opzichten niet meer te verantwoorden en is men illegaal bezig.
Men is al enkele van deze zaken aan het voorbereiden en het is wachten tot we ook lokaal deze medische oplichters voor gaan laten komen. Zoals nu vele medici al verklaren, het gehele COVID-19 / Corona verhaal is GEEN medisch verhaal maar een politiek verhaal een zwendel waarbij de Eed van Hippocrates / General Medical Council  / Declaration of Geneva (World Medical) op vele punten geschonden wordt.
Dit gaat een zeer pijnlijk medisch staartje krijgen en we zullen vele medici zien verdwijnen die aan deze zwendel hebben meegedaan!.
Tik… tok… tik… tok…
John H Baselmans-OracleTel 864-3595

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *