Nederland biedt hulp met Voedselpakketten Aruba

ORANJESTAD 22 juli 2020 – Op dinsdag 22 juli hebben de medewerkers van de Nederlandse
Vertegenwoordiging in Oranjestad – Aruba geholpen bij Fundacion pa nos Comunidad
(voedselbank) bij het inpakken van voedselpakketten. De Fundacion pa nos Comunidad heeft
te maken gehad met een enorme toename van de vraag naar voedselhulp als gevolg van
COVID-19 en de daaruit volgende de economische crisis. De Nederlandse regering heeft
daarom in mei van dit jaar reeds besloten tot een donatie van 16 miljoen euro aan
voedselhulp aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voor de eerste periode en op 10 juli heeft de
Nederlandse regering besloten tot nog eens 25,2 miljoen euro om ook in de maanden hierna
een grote bijdrage te leveren aan de voedselhulp in de drie Caribische landen van het
Koninkrijk. In uitvoering van de voedseldistributie wordt gewerkt met lokale organisaties in de
landen. De hulp wordt gecoördineerd door het Rode Kruis Nederland. Ook de voedselhulp die
momenteel wordt uitgevoerd door het Rode Kruis Aruba wordt door Nederland bekostigd.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger van Nederland in Aruba David Abrahams: “Als
Nederland bieden we graag onvoorwaardelijke steun aan de bevolking van Aruba op het
gebied van voedselhulp. De bijdrage van Nederland is heel omvangrijk maar het blijft van
belang dat de voedselbank vanuit meerdere kanten hulp blijft ontvangen. Om onze steun
kracht bij te zetten hebben we vandaag letterlijk de mouwen opgestroopt en zijn we met alle
beschikbare medewerkers komen helpen inpakken”.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *