Rocco Tjon: “Hotel California: op een duistere weg…..

Nederland tracht door misbruik te maken van een humanitaire crisis en pandemie Aruba haar autonome status te ontnemen. Deze hele discussie omtrent de …
… inbreuk waarbij Nederlandse organen bevoegdheden verkrijgen die inbreuk maken op de constitutionele bevoegdheden van landsorganen. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van het Statuut en “ons” Koninkrijk! 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.