Als antwoord op enkele brieven vanuit de medische wereld.

De “Corona” geldbuidel en hun medici

Betreft: Als antwoord op enkele brieven vanuit de medische wereld.


Dat de artsen een “eigen” behandelingsprotocol hebben was al meteen duidelijk en is ook geen geheim maar een openbare knowhow! Dat er dan gesteld wordt dat er daarom niemand lokaal is overleden is regelrechte BS. Namelijk die ene patiënt die lokaal overleden is, had een hartkwaal.

Praat men over overledenen rond de wereld, praat men vanuit de zeer laag bijgestelde WHO-cijfers over “griep en onderliggende kwalen” die eeuwenlang reeds mensen het leven nemen. Maaralles gaat in deze tijd niet onder de noemer “longfalen of griep doden” maar Corona doden!

Het in deze huidige Corona hype wil nu zeggen dat bijvoorbeeld mensen met ernstige hartkwalen NIET worden geholpen(informatieziekenhuis en geweigerde patiënten)!Ook zijn er vele patiënten met andere ernstige ziektes die al vele maanden geweigerd worden en niet opgenomen kunnen worden want het CMC moet leeg blijven voor de mogelijke Corona zieken die duizenden guldens per dag extra subsidie opleveren voor het ziekenhuis (volgens medewerkers ziekenhuis)! Praten we nog niet over de belachelijke situatie bij een bijvoorbeeld “groep dr. Steward” die mensen weigert te helpen als ze geen mondkapje dragen! Een mondkapje waar de WHO zelf van beweert niet nodig is daar deze niets af doet aan het zgn Coronavirus. 

Ik hoef u ook niet te vertellen dat het Corona (later zich COVID-19 noemend), sinds 1931 bestaat en ontdekt door Arthur Schalk en M.C. Hawn! Later bleek dat het Corona RNA in elk mens aanwezig is en dat dit reeds in 1960 ontdekt is. Dat was door E.C. Kendall, Malcolm Bynoe en David Tyrrell. Ze werkten aan het “Common Cold Unit of the British Medical Research Council”

We praten dus dan ook niet over een virus maar een RNA.

Dat is wat de wereldgroep artsen (87.000 nog steeds stijgend) ook naar buiten brengt, namelijkdat er dus geen medische redenen te zijn om de werelduitbraak een pandemie te noemen. Nederlandse groep artsen zijn ondertussen dat proces begonnen!

Verder is dat elke medicus zijn/haar “Eed van Hippocrates” af heeft moeten leggen.

Daarnaast is er na de 2de wereldoorlog “De Code van Neurenberg” in werking getreden en kan elke arts die zich niet inzet voor de gezondheid van de mensen via het gerecht vervolgd en veroordeeld worden. Zelfs met onze lokale en Nederlandse grondwet kunnen deze medici allemaal veroordeeld worden want ook daar voldoet momenteel NIET EEN medicus aan!

Praten we nog niet over de “Verklaring van de rechten van de mens” waar ook deze weigerende medici zich niet aan houden!

Kortom, ook de lokale medici op onze 6 eilanden zijn allemaal op strafbare feiten aan te klagen voor het gerecht en medische tuchtcommissie! Zij doen allen mee aan een hype die wereldwijd uit de hand is gelopen en laten zich afpersen (straffen tot Afl 10.000,- /ontnemen artsenlicentie), omkopen of onverantwoord handelen opleggen door een politieke groep!

Artsen kunnen NOOIT patiënten weigeren voor een mondkapje! Een mondkapje wat NIETS doet tegen het zogenaamde virus wat toegegeven is door de 87.000 medici dat het een verkapte griep is! Dat maken 87.000 artsen wereldwijd juridisch kenbaar; dat ze afgeperst, omgekocht en toe gedwongen worden tegen de medische protocollen te handelen!

John H Baselmans-Oracle

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.