Afgeleid uit: de landsverordening verbod voor het milieu schadelijke producten


notitie: 1) Verbod invoer, vervaardiging, verkoop of gratis aanbieding van producten genoemd in delen A,B en C.
2) In de APV toegevoegd:
Verbod om ballonnen of plastic confetti in de open lucht te gebruiken, los te laten of op een andere wijze vrij te laten komen.
Bijlage I
Deel A
Geheel van plastic vervaardigde: – tassen met hengsel of andere vormen van handvatten met uitzondering van plastic tassen waarin, met het oog op internationale verplichtingen in het kader van de veiligheid, op (lucht)havens de belastingvrije aankopen (moeten) worden verpakt; – bestek, zoals vorken, messen, lepels en eetstokjes; – bekers voor koude en warme vloeistoffen; – roerstaafjes voor dranken – rietjes, met uitzondering van rietjes bedoeld en gebruikt voor medische doeleinden; – borden; – voedselverpakkingen, dat wil zeggen recipiënten zoals dozen, met of zonder deksel, die worden gebruikt voor voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter plaatse of na afhaling direct, zonder enige verdere bereiding, uit de recipiënt geconsumeerd te worden, zoals voedselverpakkingen voor fastfood, maar met uitzondering van drankverpakkingen, borden en zakjes en wikkels die voedingsmiddelen bevatten. – Zakken die naar hun aard bestemd zijn om onverpakte stukken groenten of fruit in te doen bij de plaats van aanschaf
Deel B
Geheel van polystereen vervaardigde: – bekers voor koude of warme vloeistoffen; – borden; – voedselverpakkingen, dat wil zeggen recipiënten zoals dozen, met of zonder deksel, die worden gebruikt voor voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter plaatse of na afhaling direct, zonder enige verdere bereiding, uit de recipiënt geconsumeerd te worden, zoals voedselverpakkingen voor fastfood, maar met uitzondering van drankverpakkingen, borden en zakjes en wikkels die voedingsmiddelen bevatten.
Deel C
De volgende producten die bepaalde stoffen bevatten: – zonnebrandcrèmes die oxybenzone bevatten.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *