Den detencion ta keda e sospechosonan M.A., G.W. y N.N. Detencion di A. ta keda prolonga cu ocho dia. / Voortgang Avestrus

Den detencion ta keda e sospechosonan M.A., G.W. y N.N. Detencion di A. ta keda prolonga cu ocho dia.

Voortgang Avestrus

Het onderzoek Avestrus is in volle gang. De Landsrecherche heeft de laatste twee weken een vijftal aanhoudingen verricht in het kader van het onderzoek naar mogelijk gepleegde corruptiedelicten en andere strafbare feiten rondom de uitgifte van overheidsterreinen. Deze verdachten zijn in verschillende rollen bij het onderzoek betrokken. Twee van hen zijn ondertussen op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachten in de zaak. 

Avestrus richt zich op de vraag of één of meer bedrijven in of omstreeks de jaren 2009 tot en met 2017 op oneigenlijke gronden (een optie op) erfpachtrechten op kavels van het land Aruba wisten te bemachtigen. Ook de eventuele rol van een voormalige minister wordt onderzocht. 

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.