OPINION: Noodsituatie of dictatoriale macht?


De eilanden vallend onder een “eigenbestuur” hanteren een zogenaamde “Noodwet” waarvan we weten dat deze tegen vele mensenrechten ingaat en rammelt aan alle kanten. Verder hebben de bestuurders kennelijk nog nooit gehoord van zeerecht en worden ook blijkbaar de gehele rechterlijke macht afgeperst, hebben geen macht meer en vallen onder deze dictators.
Op die eilanden zijn geen bestuurders aan de macht maar men noemt zich “Dictator”, de ander “Generaal” en we hebben een “Opperbevelhebber”! Vreemd genoeg is het blijkbaar mogelijk onder de Nederlandse vlag, want daar vallen alle 6de eilanden nog onder, dat één persoon per eiland alles wat wetten en regels naast zich neer kan leggen en zich deze titel kan geven. Dat ondanks ze pretenderen de regels van Nederland te volgen! Vreemd…..
Dat deze titels gehanteerd kunnen worden is blijkbaar omdat het duidelijk is dat er geen rechtsboeken meer gehanteerd worden maar eigen regels, macht en misbruik kan worden toegepast op burgers. Gehele justitie, rechters en OM zijn duidelijk in de ban van de leugenachtige wetgeving die ter plekke geschreven wordt. Het is overduidelijk, ze handelen tegen hun eigen eens geschreven wetten en regels. 
Bijvoorbeeld: Men misbruikt eindeloos de avondklok en verschuilt zich achter leugens om zo enige beslissing te nemen ten goede van de burger! Vele leugens worden gehanteerd om alles wat tegen hun ingebracht zou kunnen worden, weerlegd kan worden! Erger nog, de noodwet geeft duidelijk aan dat er overleg met het parlement gevoerd moet worden om hun toestemming te krijgen. Ook duidelijk is dat het parlement en hun statenleden geheel buitenspel gezet worden. Of dit gaat via afpersing, valse voorwendsels, hogerhand of de kracht van de zichzelf noemende leiders, is onduidelijk. 
Een ander voorbeeld is wel bij de handelswijze van heer Pisas. Hij meent als dictator zelfs het parlement op te kunnen leggen of er wel of niet vergaderingen belegd kunnen worden! Dat is dictatorschap van de eerste orde waarbij alle democratisch handelen naast zich neer is gelegd bij die mensen die staan voor het opkomen voor de burger.
Een derde voorbeeld is:Dat zowel ministers als parlementariërs en statenleden niets meer zijn dan piassen en aanvulling van de dictatuur van één persoon. Niets hoor je vanuit de parlementsleden, zelfs ministers moeten hun monden houden, alleen ja knikken tegen een zogenaamd “crisisteam” (lees politieke vriendjes) die uitmaakt welke mensen opgepakt worden, welke regels er weer eens verzonnen worden of welke cijfers “aangepast” moeten worden om hun leugens te bekrachtigen of af te schermen!  
Voorbeeld vier:De alsmaar, zoals het zich laat aanzien, gemanipuleerde cijfers vliegen je om de oren! We zien dat duidelijk bij bijvoorbeeld dat steeds vele zogenaamde positieven wel opgeteld worden op de grote hoop maar na de isolatie nog steeds weken op de lijst gehouden worden om de leugen van “vele positieven” vast te houden. De dagen waar over 1000 personen positief verklaard zijn, zijn nooit afgeschreven geworden met de smoes dat er personeelstekort is!
Voorbeeld vijf:Dat het niet pluis is, is duidelijk want men leest ook dat enkele dictators weigeren te praten met internationale organisaties die voor de mensenrechten opkomen, net zoals we in communistische landen zien. En iedereen blijft maar stil en men gaat ervanuit “eens komt het weer goed”!
Bij deze drie eilanden worden door 3-4 premiers niet de noodwet toegepast maar Martial Law onder een niet militair gezag! Zoiets noemt men “dictatorschap” of te wel “communisme”! 
Alle mensenrechten worden duidelijk met voeten getreden en men zwijgt. Hier zijn de drie eilanden, 4 verantwoordelijke personen voor het communisme, onder de Nederlandse vlag, uit te voeren als zijnde een “experiment op burgers”:Aruba – Evelyn Wever-CroesCuraçao – Pisas / RhugenaathSt-Maarten – Silveria Jacobs
-Van wie krijgen deze (4) eenlingen de macht om burgers alle vrijheden te ontnemen?-Waar zijn de parlementariërs / statenleden en waar zijn de overige ministers die blijkbaar allemaal afgeperst worden en als “vulling” naast de dictator mogen zitten?
Wie gaat wakker worden en de vrijheden volgens de internationale verdragen terug claimen?
John H Baselmans-Oracle

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *