De staat van de rechtshandhaving besproken met Raad van State

 


Een delegatie vanuit de afdeling advisering van de Raad van State heeft op Curaçao uitgebreid gesproken met betrokken instanties in de justitiële keten. Vanuit de justitiële keten Curaçao waren de Procureur-Generaal, de waarnemend Korpschef, de directeur Veiligheidsdienst, de commandant van de Zeemacht tevens directeur van de Kustwacht Caribisch Gebied, de waarnemend directeur van SDKK (gevangenis), het hoofd van de Landsrecherche en de president en bestuurssecretaris van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de justitiële partners en de vertegenwoordigers van de Raad van State in te lichten over verbeteringen die kunnen plaatsvinden ter versterking van de rechtshandhaving op Curacao en de overige Caribische landen en eilanden van het Koninkrijk.
Gastheer en president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mr. Mauritsz de Kort: ‘De verschillende partners in de justitiële keten hebben een gezamenlijk doel, namelijk het verder verbeteren en versterken van de veiligheid van de samenleving op Curaçao en op de andere eilanden van het Koninkrijk’.
De afdeling advisering van de Raad van State adviseert bij nieuwe wetsvoorstellen en heeft een zelfstandige bevoegdheid om de regering en het parlement in Nederland te adviseren over onderwerpen die in de maatschappij spelen, ook ten aanzien van onderwerpen die de rest van het Koninkrijk betreffen.
Mauritsz de Kort: ‘De Raad van State speelt een belangrijke adviserende rol bij het tot stand komen van wetgeving. Het is daarom van belang dat wij vanuit de Cariben aan hen meegeven waar onze kracht ligt, maar ook waar wij tegenaan lopen. Ik geef een voorbeeld van wat zoal ter sprake kwam tijdens de bijeenkomst. In de afgelopen jaren is er extra geld geïnvesteerd in de opsporing en berechting van zware criminaliteit. Dat heeft geresulteerd in verscheidene spraakmakende rechtszaken. Maar waar we ook tegenaan lopen is dat er onvoldoende geïnvesteerd is in de vervolging, in de gevangenis, in de reclassering en ook in preventie om criminaliteit te voorkomen. Het is belangrijk dat de hele justitiële keten aandacht krijgt om de veiligheid van onze samenleving te verbeteren. Ik ben dankbaar dat wij als gezamenlijke partners deze boodschap hebben kunnen bediscussiëren met de Raad van State en dat er vanuit hen ook beter begrip is ontstaan over onze uitdagingen’.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *