De participatie van vrouwen op de Arubaanse arbeidsmarkt blijft groeien

In het kader van Vrouwendag op 8 maart 2020 geeft de Directie Arbeid en Onderzoek een beeld in cijfers van vrouwen op de Arubaanse arbeidsmarkt. Per november 2018 vormen vrouwen iets meer dan de helft (54%) van de populatie van Aruba. Meer dan de helft van de populatie is werkend (56,6%). Iets meer dan een derde van de populatie is inactief. In figuur 1 is te zien dat er nauwelijks verschil is tussen man en vrouw bij de werkenden en werklozen. Er zijn wel meer vrouwen die inactief zijn vergeleken met de mannen. Deze data zijn afkomstig van het Arbeidskrachtenonderzoek 2018 uitgevoerd door de Directie Arbeid en Onderzoek, het Centraal Bureau Statistiek en de Centrale Bank van Aruba. 

De resultaten laten zien dat de meeste werkende vrouwen een afgerond secundair onderwijs hebben, terwijl alleen 16% een tertiaironderwijs hebben. Van de werkende vrouwen hebben 20% een primair onderwijs of lager. 

De bedrijfssector waar de meeste vrouwen werkzaam zijn is Logies, maaltijd en drankversterking (vroeger genoemd Hotels en Restaurants). Deze sector is ook de grootste sector voor werkgelegenheid op de Arubaanse arbeidsmarkt. Figuur 3 geeft aan het percentage van de top 10 sectoren waarin vrouwen werkzaam zijn.

De participatiegraad van de vrouwen was in de laatste zeven jaren lager dan die van de mannen. In het jaar 2018 was er een daling in de deelname van de vrouwen op de arbeidsmarkt in vergelijking met 2017. De hoogste participatiegraad van vrouwen was 64,6 in 2012. De laagste participatiegraad van vrouwen is te zien in het jaar 2018 met 56,9. Vergeleken met andere landen is de participatiegraad van Aruba hoger dan Curaçao, Costa Rica en Belize maar lager dan Nederland, Bolivia en Engeland.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *