PERSBERICHT VAN KNOOPS ADVOCATEN

PERSBERICHT VAN KNOOPS ADVOCATEN
De Nationale Ombudsman, mr. R. van Zutphen, heeft vandaag de klachten van onze cliënt, voormalig politicus Ramonsito Booi tegen het Openbaar Ministerie te Bonaire, op alle punten gegrond verklaard.
De heer Booi was jarenlang een vooraanstaande politicus van Bonaire. Zijn politieke tegenstanders gaven in 2007 de heer Booi aan bij het OM met een beschuldiging van fraude en witwassen. In 2009 startte het OM een strafrechtelijk onderzoek jegens hem. Dit onderzoek leidde in 2010 tot een sepotbeslissing. De politieke tegenstanders kregen vervolgens van het OM het “dossier” met alle persoonlijke- en privégegevens van de heer Booi in handen en startten een 15 Sv BES-procedure bij het Hof met verzoek om alsnog de zaak tegen de heer Booi te doen voortzetten. Het Hof te Bonaire – er van uitgaande dat sprake was van rechtmatige “belanghebbenden” – stond toe dat de zaak jegens de heer. Booi mocht worden voortgezet. In 2013 verklaarde de rechter het OM grotendeels niet- ontvankelijk en in 2015 werd de heer Booi op alle punten van de aanklacht vrijgesproken. Zijn carrière was toen echter definitief gebroken en zat hij financieel volledig aan de grond.
In 2017 diende de heer Booi een klacht in bij het OM te Bonaire. Op deze klacht is door het OM niet inhoudelijk ingegaan. Wel erkende het OM dat zijn proces niet de schoonheidsprijs verdiende.
Op grond van de volgende punten heeft de heer Booi vervolgens een klacht daarover ingediend bij de Nationale Ombudsman:
• De procedures zijn onnodig gevoerd en er zijn verkeerde procedurele keuzes gemaakt door het OM;
• Er is met de politieke tegenstanders samengewerkt met schending van het recht op privacy. Het OM verstrekte hen het dossier met privacygevoelige informatie om via een art. 15 Sv BES-procedure alsnog de zaak tegen de heer Booi te kunnen voortzetten;
• De procedures hebben veel te lang geduurd door zonder gronden beroep en cassatie in te stellen, met niet-ontvankelijkheid tot gevolg;
• Het OM heeft zich in strijd met de onschuldpresumptie jarenlang negatief uitgelaten in de pers over de heer Booi met ongefundeerde beschuldigingen;
• Het OM heeft onvoldoende rekening gehouden met de grote impact van zijn handelen op leven van de heer Booi en zijn familie;
• Het OM weigerde medewerking aan de tenuitvoerlegging van de beschikking van het Hof ter zake aan de heer Booi toekomende schadevergoeding;
• En er is sprake geweest van onbehoorlijke klachtafdoening doordat door het OM is geweigerd inhoudelijk op de klachten in te gaan.
De Nationale Ombudsman verklaarde (na tweeënhalf jaar onderzoek) uiteindelijk alle klachten gegrond, wegens schending van het vereiste van professionaliteit, schending van de privacy en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Het Openbaar Ministerie te Bonaire zal op voorspraak van de Ombudsman aan de heer Booi excuses moeten aanbieden en hem een passende compensatie moeten aanbieden.
De hoogte van de schadevergoeding wordt mede bepaald door:

  1. Verlies van carrière;
  2. Verlies van pensioen opbouw;
  3. Verlies van spaargelden;
  4. Gederfde omzet;
  5. Immateriële schade wegens schending van zijn eer en goede naam.
    De heer Booi is blij dat de Ombudsman alle klachten gegrond heeft verklaard en hoopt dat de Staat bereid is om snel met hem tot een minnelijke regeling te komen.
    Amsterdam, 9 maart 2020 Knoops’ advocaten
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *