Het Gerecht heeft sinds 1 juni 2020 hervatting van de reguliere taken in gang gezet

Oranjestad – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba heeft maatregelen getroffen in verband met COVID-19 en sinds 1 juni 2020 is hervatting van de reguliere taken in gang gezet. Dat betekent dat er weer normaal fysieke zittingen plaatsvinden en dat genodigden geacht worden daarbij aanwezig te zijn. Ook is de balie weer voor publiek geopend. De maatregelen zijn vastgelegd in een protocol, welk is gepubliceerd op onze Facebookpagina. Medwork en SVb hebben controle uitgevoerd op de toepassing van het protocol en het advies dat daaruit is voortgevloeid is opgevolgd. Aan iedereen wordt vriendelijk verzocht om de maatregelen in acht te nemen om zo transmissie van Covid-19 te voorkomen.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *