REACTIE MINISTER-PRESIDENT EN MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE, ZAKEN EN CULTUUR OP PERSVERKLARING VAN 18 SEPTEMBER 2020 VAN STAATSSECRETARIS RAYMOND KNOPS

Een moment geleden heeft het Nederlandse Ministerie van BZK aan de pers een verklaring gegeven over de obligatielening in twee delen die het Land wil uitgeven van 60 miljoen florin en 60 miljoen dollar respectievelijk. Allereerst dient aangegeven te worden dat het dus niet gaat om 400 miljoen florin zoals foutief in de verklaring wordt aangegeven, maar van 60 miljoen florin en 60 miljoen dollar. Hiermee klopt dus de renteberekening die door BZK gebruikt wordt ook niet. Dus geen extra 21 miljoen aan jaarlijkse rentekosten en ook geen 1400 florin aan extra lasten voor elke burger. Ook wordt betoogd dat tussentijdse aflossing nodig zal zijn om de schulden omlaag te krijgen. Dit kan voor een autolening of hypotheek kloppen, maar voor een Land geldt dat de enige manier om schulden te verlagen is om meer aan inkomsten te hebben dan aan uitgaven. Overschotten dus. Tussentijds aflossen klinkt mooi, maar heeft geen nut zolang er geen overschotten zijn. Met overschotten op zak kun je pas echt gaan aflossen.

Hiernaast wordt betoogd dat met deze leningen de schuldquote omhoog schiet naar 127 procent en wordt gekscherend gezegd dat het kabinet in een wedstrijd verwikkeld zou zijn om een plaats in de top 10 van de landen met de meeste schulden. Hier dient gezegd te worden dat de schuldquote ook met Nederlandse leningen op precies dezelfde schuldquote zal belanden. Dus het maakt eigenlijk voor de schuldquote en de schuldstand volstrekt niet uit waar de lening vandaan komt. De enige manier dat de schuldquote niet zal toenemen is indien Nederland over zou gaan op schenkingen, hetgeen tot vandaag, in tegenstelling tot het geval van Italië en Spanje, niet bespreekbaar is. Uit deze verklaring blijkt dat BZK nogal moeite heeft onderscheid te maken tussen de termen “schuld” en “lening”. Een lening is een schuld, maar niet alle schulden zijn leningen. Dit betekent dat, zelfs zonder het aantrekken van leningen, de schuldstand en de schuldquote dit jaar zullen stijgen. Dit omdat dit jaar, zoals bekend, de uitgaven op de begroting fors meer zijn dan de inkomsten. Dit is zo omdat het kabinet probeert om de economie op poten te houden.

Tenslotte wordt Aruba verweten niet met BZK te praten, maar dat publiekelijk over BZK gesproken wordt. Dit is nogal ironisch omdat juist met deze persverklaring voor de derde keer (de eerste keer door de Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad via een openbare toespraak, de tweede keer door de Staatssecretaris in een persconferentie en de derde keer via deze persverklaring) door BZK publiekelijk over Aruba gesproken wordt zonder vooraf met Aruba te hebben gepraat. Aruba is in ieder geval bereid om in alle openheid de dialoog met BZK aan te gaan om tot daadwerkelijke consensus te komen.

Share:

1 thought on “REACTIE MINISTER-PRESIDENT EN MINISTER VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE, ZAKEN EN CULTUUR OP PERSVERKLARING VAN 18 SEPTEMBER 2020 VAN STAATSSECRETARIS RAYMOND KNOPS

  1. Tsja, een Minister van Financien die het verschil niet weet tussen kosten en opbrengsten enerzijds en inkomsten en uitgaven aan de andere kant. ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *