Laatste dag voor indienen voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen

ORANJESTAD – De uiterste inleverdatum om ter gelegenheid van de viering van Koningsdag 2022, personen voor te dragen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding, is vrijdag 6 augustus 2021.  


Overal in Aruba zetten mensen zich in voor de Arubaanse gemeenschap. Heel vaak doen ze dat in alle stilte en op de achtergrond, maar deze mensen zouden best in het zonnetje gezet mogen worden. Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving: 

  • Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. 
  • Het gaat om vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties, groeperingen, buurten of personen op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, religie, natuur, het sociaal terrein, jeugdwerk, ouderenzorg, openbare orde en veiligheid etc. Iemand die op het werk buitengewone prestaties levert kan eveneens in aanmerking komen. 
     Het betreft in zo’n geval een bijzondere en uitzonderlijke verdienste in het werk die aanzienlijk verder gaat dan wat normaal verwacht mag worden en waarvan de samenleving baat heeft.

In het geval u zo iemand kent, dan kunt u deze persoon voordragen om door middel van een Koninklijke onderscheiding een speciale erkenning te krijgen. Zo’n voordracht kan door iedereen ingediend worden, ook door organisaties of instanties. Alle voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden middels twee speciale formulieren. Deze formulieren met de daarbij behorende instructies en uitleg zijn vanaf 26 mei 2021 gedurende kantooruren verkrijgbaar aan de balie van het Bestuurskantoor in Oranjestad en San Nicolas of bij de leden van de Decoratiecommissie Aruba. De formulieren zullen ook op de website staan van de overheid: www.overheid.awwww.gobierno.awwww.government.aw

Om de merites van de voorgedragen persoon goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat alle opgevraagde informatie zo volledig en uitgebreid mogelijk aangeleverd wordt. De formulieren moeten compleet ingevuld en ondertekend worden en de voordracht moet goed onderbouwd zijn. 

De uiterste inleverdatum van voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding voor 
het jaar 2022 is 6 augustus 2021.
 Incomplete voordrachten en voordrachten die na deze datum binnenkomen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

De voordrachten dienen in een gesloten enveloppe ingeleverd te worden aan de balie van het Bestuurskantoor te Oranjestad. De enveloppe is gericht aan de Decoratiecommissie Aruba, 

p/a Bureau van de Minister van Algemene Zaken, L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba. 

Indien u nog vragen heeft of nadere informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met een van de leden van de Decoratiecommissie Aruba:
      mw. F. Perez-Lopez (tel 583-8425)
      dhr. V. Frank (tel. 587-4979)
      mw. N. Anthony (mobiel 593-1921)
      mw. I. Nicolaas-Ras (tel. 584-8880) 
      mw. R. Garrido (mobiel 593-1820)
      dhr. D. Figaroa (mobiel 741-0100)              U kunt de commissie ook benaderen via het e-mailadres condeco.aruba@gmail.com

Diabierna awor ta ultimo oportunidad pa entrega proposicionnan pa condecoracion real 2022 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *