FPNA ta invita stakeholders paparticipa den e proceso di consulta di Parke Marino Aruba.

ORANJESTAD, ARUBA – Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ta anuncia cu e proceso di stakeholder engagement paParke Marino Aruba lo intensiva den e lunanan binidero. Esakilo cuminsa cu anochinan informativo y un encuesta. Despues lo continua cu algun workshop, sesion interactivo y reunionnan paasina por yega na un plan di maneho cu ta considera no solamente e meta primordial di conserva naturalesa, pero tambe ta incorpora e aspectonan social y economico.

E prome anochi informativo lo tuma luga ariba diferente fecha na diferente sitio. Asina FPNA ta spera di por brinda tur interesado e oportunidad pa participa.

E anochinan informativo lo tuma luga riba dia:- Diahuebs, 19 augustus 2021, na Centro di Bishitante di Parke Nacional Arikok- Diasabra, 21 augustus 2021, na MFA Savaneta- Diamars, 24 augustus 2021, na Centro di Bario Playa Pabao- Diahuebs, 26 augustus 2021, na San Nicolas (lugar exacto lo confirma)- Si tin hopi peticion lo por añadi cu mas sesion

Diferente stakeholders cu durante e ultimo añanan a demonstranan interes of cu tin un funcion crucial pa Parke Marino Aruba a ricibi un invitacion pa participa den un di e anochinan aki. FPNA ta extende e invitacion aki pa publico en general pa asinatur esnan interesa tin e oportunidad di participa. Pa motibo di Covid-19 y pa percura cu nos cumpli cu medida di seguridad di salud, nos ta pidi pa tur invitado y interesado registra prome vianos formulario digital of yama na 585-1234 ext. 228.

Banda di e anochinan informativo tambe tin un encuesta cu lo publica ariba nos Facebook page y website pa tur stakeholderpor duna nan perspectiva riba algun aspecto di Parke Marino Aruba. FPNA kier encurasha tur habitante di Aruba pa yena e encuesta aki pa contribui na e futuro di Parke Marino Aruba.

Despues di e anochinan informativo y e encuesta e proceso lo sigui cu un workshop interactivo pa hasi un SWOT analisis(strengths, weaknesses, opportunities and threats), unda lo evalua for di e punto di bista di e meta primordial di conservacion di naturalesa, kico ta e aspectonan fuerte, debil, oportunidad y menasa. E workshop aki lo tuma luga naseptember.

Cu e resultado di e encuesta, anochi informativo y e SWOT analisis, FPNA lo tene un workshop interactivo unda e diferente stakeholders por sinta hunto pa delibera ariba diferente zona y regulacion den e areanan di Parke Marino Aruba. E workshopaki lo tuma luga na november.

Tur e resultadonan aki hunto cu resultado di investigacionnanbiofisico, manera e presencia y salud di coral, yerbe di lama y otro bida marino, lo yega na e plan di maneho di Parke Marino Aruba pa e proximo 5 aña (2022-2026). E parti di zona y regulacion lo pasa un tanda di revision unda tur stakeholder lo tin e oportunidad di lesa e plan y duna nan ‘zienswijze’ aribaesaki den luna di januari 2022. Despues di procesa y contesta e ‘zienswijzen’, FPNA lo publica e plan di maneho oficial.

Banda di e sesionnan organisa, FPNA semper ta keda dispuesto pa reunionan cu nos stakeholders ariba peticion. Pa esaki y masinformacion tocante Parke Marino Aruba por tuma contacto cumarinepark@arubanationalpark.org.

FPNA invites stakeholders to participate in the stakeholder engagement process of Parke Marino Aruba.

ORANJESTAD, ARUBA – Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) announces that the consultation process with stakeholders will intensify in the coming months with several informative evenings, a survey, and (interactive) workshops, the results of which will contribute to the final management plan for Parke Marino Aruba, which will not only focus on the main objective of nature conservation but will also integrate social and economic interests.

The informative evening will be repeated on different days and at different locations, thereby giving all interested parties the opportunity to participate. The informative evenings will take place on:

– Thursday, August 19th, 2021, at the Visitor Centre of Parke Nacional Arikok

– Saturday, August 21st, 2021, at MFA Savaneta

– Tuesday, August 24th, 2021, at Centro di Bario Playa Pabao

– Thursday, August 26th, 2021, in San Nicolas (location still to be determined)

Should demand exceed location capacity, additional evenings will be organized.

The stakeholders who have already expressed their interest or have a crucial role in relation to Parke Marino Aruba, have already been invited to attend one of these evenings. FPNAhereby invites all interested residents of Aruba to partake in theinformative evening. Due to current Covid-19 measures, and to ensure everyone’s health and safety, we request interested individuals to first register via our digital registration form or by telephone (585-1234 ext. 228).

In addition to the information evenings, FPNA will also publisha survey via our Facebook page and website. FPNA encourages every resident of Aruba to complete this survey in order to contribute to the future of Parke Marino Aruba.

After the informative evenings and survey, the stakeholder engagement process will continue with an interactive workshop for a SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats) from a nature conservation perspective. This interactive workshop will take place in September.

With the results from the survey, informative evenings and SWOT analysis, FPNA will also organize an interactive workshop where various stakeholders will be able to discuss the zoning and regulation for the four areas of Parke Marino Aruba. This workshop will take place in November.

The results from all the sessions, together with results frombiophysical research e.g., on the presence and health of corals, seagrasses, and other marine life, will be taken into account while finalizing the 5-year management plan for Parke Marino Aruba (2022-2026). Before completion of the management plan, the zoning and regulatory component will be made available for inspection in January 2022, giving each interested party the opportunity to read and give feedback on this section. After processing and responding to all feedback received, the official management plan will be published.

In addition to all organized engagement sessions, FPNA always remains available for a consultation on request. For consultation and more information about Parke Marino Aruba, please contact marinepark@arubanationalpark.org.


FPNA nodigt belanghebbenden uit om deel te nemen aan het ‘stakeholder engagement’ procesvan Parke Marino Aruba.

ORANJESTAD, ARUBA – Fundacion Parke Nacional Aruba(FPNA) kondigt aan dat het consultatie proces met belanghebbenden over de komende maanden zal intensiveren. Zodoende organiseert FPNA  een aantal informatieve avonden en zal er een enquête worden afgenomen. Daarna zullen meerdere workshops, interactieve sessies en meetings plaatsvinden, waarvan de resultaten een zullen bijdragen aan hetdefinitieve beheerplan voor Parke Marino Aruba, die niet alleen rekening houdt met het hoofddoel van natuurbescherming, maar ook de sociale en economische belangen integreert.

De eerste informatieavond zal op verschillende dagen en op verschillende locaties herhaald worden. Zo biedt FPNA alle geïnteresseerden de gelegenheid om deel te nemen.

De informatieavonden zullen plaatsvinden op:- Donderdag, 19 augustus 2021, in het Bezoekerscentrum van Parke Nacional Arikok- Zaterdag, 21 augustus 2021, te MFA Savaneta- Dinsdag, 24 augustus 2021, te Centro di Bario Playa Pabao- Donderdag, 26 augustus 2021, te San Nicolas (locatie nader te bepalen)

Indien de aanmeldingen het aanbod overschrijden kunnen er meer avonden bij komen.

Verschillende belanghebbenden die over de afgelopen jaren al hun interesse hebben getoond of een cruciale rol hebben bij Parke Marino Aruba, zijn inmiddels uitnodigt om een van de avonden bij te wonen. FPNA nodigt daarbij de gehele bevolking van Aruba uit om zo iedere geïnteresseerde de gelegenheid te bieden om deel te nemen. Door Covid-19 maatregelen en om zorg te dragen voor de veiligheid van ieders gezondheid vragen wij iedere deelnemer om zich eerst aan te melden via ons digitale aanmeldingsformulier of per telefoon (585-1234 ext. 228).

Naast de informatieavonden zal FPNA ook een enquêteuitbrengen via onze Facebook-pagina en website zodat iedere belanghebbende zijn perspectieven kan inbrengen op verschillende aspecten van Parke Marino Aruba. FPNA moedigt iedere bewoner van Aruba aan om deze enquête in te vullen om zo bij te dragen aan de toekomst van Parke Marino Aruba.

Na de informatieavonden en de sluiting van de enquête zal het proces doorgaan met een interactieve workshop voor een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities andthreats). Hierin wordt vanuit het perspectief van natuurbescherming afgewogen wat de sterke en zwakke punten zijn en mogelijke opportuniteiten of bedreigingen. Deze interactieve workshop zal plaatsvinden in september.

Met de resultaten van de enquête, informatieavonden en SWOT-analyse zal FPNA een interactieve workshop houden waar verschillende stakeholders samen zullen overleggen over zonering en regelgeving in de gebieden van Parke Marino Aruba. Deze workshop zal plaatsvinden in november.

De resultaten van alle sessies, samen met resultaten van biofysisch onderzoek naar bijvoorbeeld de aanwezigheid en gezondheid van koralen, zeegrassen en ander zeeleven, zullen worden meegenomen bij het opstellen van het 5-jarige beheerplan voor Parke Marino Aruba (2022-2026). Hiervan zal het onderdeel van zonering en regelgeving in januari 2022 beschikbaar worden gesteld ter inzage waarbij ieder belanghebbende in de gelegenheid zal worden gesteld om dit plan te lezen en een zienswijze in te dienen. Na het verwerken en beantwoorden van alle ontvangen zienswijzen zal het officiële beheerplan gepubliceerd worden.

Naast alle georganiseerde consultatie sessies blijft FPNA ten alle tijden beschikbaar voor een overleg op aanvraag. Voor meer informatie hierover en over Parke Marino Aruba kunt u contact opnemen met marinepark@arubanationalpark.org.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *