Beëdiging mr. Jan de Boer als lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Op 12 augustus 2021 is mr. Jan de Boer opnieuw door de Gouverneur van Sint Maarten, drs. E.B. Holiday, beëdigd als lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten. Herbenoeming is mogelijk geworden door een recente landsverordening tot verhoging van de leeftijdsgrens voor de leden van het Constitutioneel Hof, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman van Sint Maarten.
Volgende week, op 20 augustus 2021, vindt in Sint Maarten een zitting van het Constitutioneel Hof plaats over drie ontwerp-landsverordeningen, waarin zijn opgenomen de door Nederland als voorwaarde voor financiële steun gestelde verlaging van 12,5% van de arbeidsvoorwaarden van (semi) ambtenaren, verlaging van 25% van de arbeidsvoorwaarden van politieke gezagsdragers en maximering van de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi) publieke sector.
Het Constitutioneel Hof bestaat uit de voorzitter Bob Wit (Caribbean Court of Justice) en de leden Jan de Boer (Gemeenschappelijk Hof van Justitie) en Ben Vermeulen (Raad van State). Plaatsvervangend lid is Nicole Martinez (Gemeenschappelijk Hof van Justitie). Griffier is Joan Becker (Gemeenschappelijk Hof van Justitie).

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *